Organe der Fakultät

Gemäss Fakultätsreglement vom 07. April 2009 sind dies:

 

a) Fakultätsversammlung (oberstes Organ der Fakultät)

b) Dekanat

c) Fakultätsausschuss

d) Ständige Fakultätskommissionen

e) ad hoc Kommissionen